skip to Main Content

Werken met coronatoegangsbewijzen ook voor Rederij Spakenburg verplicht

Werken met coronatoegangsbewijzen ook voor Rederij Spakenburg verplicht

De coronatoegangsbewijzen worden per 25 september ook in de binnenvaart ingevoerd. Onze vaararrangementen mogen vanaf 25 september alleen doorgang vinden wanneer alle passagiers (vanaf 13 jaar) zijn gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Dit in combinatie met een geldig legitimatiebewijs (vanaf 14 jaar). Het coronatoegangsbewijs is een QR code waarin afgelezen kan worden of iemand een volledige coronavaccinatie heeft, hersteld is van corona of een negatief testbewijs heeft via testen voor toegang.

Bij het aan boord komen van onze gasten, zal van iedere gast de QR code worden gescand in de CoronaCheck-app of op papier. Dit dient de Nederlandse QR code te zijn. Niet de internationale. Vervolgens worden de gegevens gecheckt met het ID-bewijs van onze gast.
Handig hierbij is om van tevoren zelf te checken of je een geldige QR code hebt door je QR code te checken met de app ‘Scanner voor Coronacheck’.

Voor testen voor toegang zie: https://www.testenvoortoegang.org/

Voor de CoronaCheck-app en de Scanner voor Coronacheck zie: https://coronacheck.nl/nl
Meer informatie vindt u ook hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs

Omdat wij de tijd welke benodigd is voor het testen voor toegang niet ten koste willen laten gaan van uw vaararrangement verzoeken wij u een half uur eerder aanwezig te zijn.

Een voordeel vanaf 25 september is dat de 1,5 meter maatregel komt te vervallen en wij daardoor weer de maximale capaciteit van ons schip kunnen benutten.
En hoe fijn is het om geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te hoeven houden!

Wij verzoeken u de nog geldende coronamaatregelen per 25 september ook op ons schip in acht te nemen:
– Was vaak je handen
– Hoest en nies in je elleboog
– Schud geen handen
– Zorg voor voldoende frisse lucht
– Klachten? Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts. Blijf thuis en laat je direct testen.

Verder hebben wij aan boord al de benodigde maatregelen getroffen zodat wij u op een veilige manier kunnen verwelkomen.

Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, vernemen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Rederij Spakenburg

Paul & Francisca Schuurman

 

 

Back To Top